MARS 2022 presentasjon av tepper i Bærum Kunsthåndverk